Likwidacja szkód majątkowych

Home Oferta Likwidacja szkód majątkowych
Kompleksowe likwidacje i wyceny szkód majątkowych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych wykonujemy od 2000 roku.

Wykonywaliśmy likwidacje szkód dla PZU S.A., TUiR WARTA S.A., STU Ergo Hestia S.A., Grupy V.I.G.: Compensa T.U., InterRisk T.U. S.A. i PZM T.U. S.A., TUW „TUW”, T.U. INTER Polska S.A., T.U. Allianz Polska S.A., Generali T.U. S.A., HDI T.U. S.A., Commercial Union T.U. S.A. Na naszej liście wykonanych dotychczas ekspertyz, ocen technicznych i wycen jest kilka tysięcy obiektów budowlanych, które były poddane nieszczęśliwym zdarzeniom losowym wywołanym przez pożary, powodzie, huragany, gradobicia, osuwiska, itp. Największe natężenie likwidacji szkód, zarazem najtrudniejszych, wystąpiło po letnich powodziach 2010 roku. Zmierzyliśmy się wówczas ze szkodami w zniszczonej lub poważnie uszkodzonej powodzią zabudowie miasta i gminy Bogatynia, w tym w ponad 120 zabytkowych budynkach łużyckich o konstrukcji przysłupowej i szachulcowej, nad rzeką Miedzianką i w położonej nad Nysą Łużycką i potokiem Witka dzielnicy Turoszów. Likwidowaliśmy szkody w zalanych wodami powodziowymi budynkach Sandomierza, Tarnobrzega, Kędzierzyna-Koźla, gminy Wilkowice, Dolin Popradu i Dunajca, a także w uszkodzonej infrastrukturze gminy Pawłowice, szkody osuwiskowe na Podkarpaciu. Likwidowaliśmy także szkody powstałe na budowach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych: A-1, A-4 (węzeł Sośnica), S-3, S-7, S-8, DK-16 oraz w wielu drogach powiatowych i wojewódzkich.

Nasza oferta likwidacji i wyceny szkód obejmuje:

  • Kompleksowe likwidacje szkód majątkowych i osobowych.
  • Ustalanie przyczyn, zakresów i wyceny wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej szkód.
  • Dokumentacja szkód (protokóły, serwisy fotograficzne, itp.).
  • Ustalanie stopnia zużycia technicznego obiektów.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania dotyczące oferty likwidacji szkód majątkowych.
506-165-665