Kontrole okresowe i księgi obiektów

Home Oferta Kontrole okresowe i księgi obiektów
Budownictwo ingerując w środowisko naturalne zawsze wywołuje powstanie zaburzeń wywołujących zmiany w obejmującym całokształt ściśle ze sobą powiązanych ożywionych i nieożywionych składników przyrody, które są z reguły nieobojętne także dla ludzi.

Zatem przed przystąpieniem do projektowania inwestycji niezbędne jest zapoznanie się ze specyfiką istniejącego ekosystemu i przeanalizowanie jego cech pod kątem możliwości wywołania skutków prowadzących nie tylko do awarii i katastrof budowlanych, ale przede wszystkim powstania niemożliwych do zaakceptowania barier środowiskowych i nieodwracalnych zmian w ekosystemach prowadzących do katastrof ekologicznych. Aby uzmysłowić inwestorom, gdzie mogą tkwić źródła przyszłych niepowodzeń i wskazać sposoby ich eliminacji niezbędne jest m.in. dokładne rozpoznanie warunków przyrodniczych eksploatacji budowli z wielolecia, obejmujących warunki klimatyczne (ekspozycja słoneczna, działanie wiatru, wyładowania elektryczne w atmosferze, inwersje temperatur powietrza), wodne (hydrologia, przepływy powodziowe, pokrywa śnieżna, lawiny) i warunki biotyczne (alergenna rola zieleni, rola mikroorganizmów, roztoczy i grzybów w kształtowaniu środowiska mieszkalnego, biologiczna degradacja materiałów budowlanych, szkody górnicze i mikrosejsmy, linie energetyczne, zapylenie).

Oferujemy Państwu wykonanie przez naszych specjalistów z zakresu kontroli okresowych i ksiąg obiektów:

  • Kontrole okresowe roczne i pięcioletnie stanu technicznego obiektów wg prawa budowlanego.
  • Porady techniczno-budowlane i oceny stanu technicznego budynków dla nabywców
    nieruchomości.
  • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania dotyczące oferty kontroli okresowych i ksiąg obietów.
506-165-665