O Nas

Home O nas

Historia firmy

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Konstrukcji Budowlanych i Doradztwa Technicznego „EKSPERT-BUD” działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jednostki samorządowej w oparciu o przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej i jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl). Przedsiębiorstwo istnieje od 11.03.1996 r. Do końca 2003 roku funkcjonowało pod nazwą Biuro Doradztwa i Usług Techniczno-Budowlanych „EKSPERT-BUD” (wpis do ewid. nr 3316), 1.01.2004 r. zostało przekształcone w OBRKBiDT „EKSPERT-BUD” (wpis do ewid. nr 544). Jest przedsiębiorstwem prywatnym osoby fizycznej, sklasyfikowanym w grupie małych i średnich przedsiębiorców.

Expert-Professional-Icon
Doświadczenie

Wszelkie prace techniczno-badawcze, oceny, kontrole, projektowanie i nadzory budowlane, wyceny kosztorysowe, oceny i raporty środowiskowe wykonują inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budowlanymi i rzeczoznawcy budowlani oraz inżynierowie ochrony środowiska i doświadczeni kosztorysanci.

Satisfaction-Guarantee-Icon
Legalne oprogramowanie

Naszą codzienną działalność w zakresie projektowania i kosztorysowania wspiera licencjonowane oprogramowanie komputerowe.

Professional-Approach-Icon
Profesjonalny sprzęt

Badania środowiskowe wykonujemy przy użyciu legalizowanych urządzeń pomiarowych, m.in. cyfrowych analizatorów dźwięku DSA-50, komputerowego analizatora drgań KSD-400, wilgotnościomierzy, sklerometrów Schmidta i profesjonalnych kamer termowizyjnych Flir E30bx dla budownictwa.

Zakres działalności

Przeważającą działalność przedsiębiorstwa stanowi projektowanie i rzeczoznawstwo budowlane, przeglądy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, badania w dziedzinie akustyki i drgań konstrukcji, badania i analizy środowiskowe, działalność w zakresie ochrony środowiska oraz kompleksowe likwidacje i wyceny i szkód majątkowych.

Przedsiębiorstwo jest aktywnym podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność sklasyfikowaną wg kodów PKD w działach i zakresach:

 • 71.11.Z – działalność w zakresie architektury,
 • 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 71.20.B – działalność w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych,
 • 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 73.20.Z – badania rynku i opinii publicznej,
 • 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami (język rosyjski ↔ język polski, język ukraiński ↔ język polski),
 • 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 • 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 • 58.11.Z – wydawanie książek,
 • 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
 • 85.59.B – pozostałych pozaszkolnych form edukacji,
 • 85.60.Z – wspomagająca edukację.

Our-Mission-Image